Národní zkušební řád SZBK ČR

Národní zkušební řád záchranářů České republiky obnáší soubor 20 zkoušek, zahrnujících všechny směry výcviku záchranných psů: v sutinách, v přírodním terénu, v lavinových polích, na vodních plochách a stopařskou práci. Prověřuje rovněž schopnost psů pro hledání živých i mrtvých osob.

Zkoušky

Všeobecná ustanovení

11.02.2011 08:14
Zkoušky záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru záchranářského výcviku. Konají se jako interní akce pro členy SZBK ČR v souladu s Řádem ochrany zvířat a za přísného dodržení podmínek bezpečnosti účastníků. Zkoušky se mohou konat v průběhu celého...

Prováděcí pokyny poslušnosti

11.02.2011 08:36
Ovladatelnost psa na vodítku nebo bez vodítka Cílem cviku je, aby pes ve vzdálenosti 10 cm od nohy sledoval psovoda při chůzi, pomalé chůzi, poklusu a všech změnách směru pochodu nebo při obratech na místě. Větší vzdálenost psa od nohy nebo naopak příliš těsné sledování jsou chybou. Psovod dává...

Podmínky účasti psa na zkoušce Národního zkušebního řád

20.04.2011 08:50
Vstupní zkouška - ZZZ dosažený věk 12 měsíců Základní zkoušky - ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1 složená zkouška ZZZ Vyšší zkoušky - ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2 složená příslušná zkouška 1. stupně Speciální zkoušky - ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C), ZZL složená příslušná zkouška 2. stupně Vrcholové...

ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti

21.04.2011 10:13
Cílem této vstupní zkoušky je prověřit schopnosti předváděného psa v úrovni počátečního výcviku, zda jeho vrozené vlastnosti a nervová soustava budou v dalším výcviku schopny vyšší zátěže v některém ze směrů záchranářského výcviku. Klade tedy zvýšené nároky na zkušenosti a cit posuzovatele, jako...

ZZP1 - zkouška záchranných prací 1. stupeň

21.04.2011 10:16
Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá. Popis zkoušky ZZP1 Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není...

ZLP1 - zkouška lavinových prací 1. stupeň

21.04.2011 10:21
Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá. Popis zkoušky ZLP1 Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení...

ZVP1 - zkouška vodních prací 1. stupeň

21.04.2011 10:26
V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu...

ZTV1 - zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň

21.04.2011 10:28
Speciální cvik se provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá. Popis zkoušky ZTV1 Speciální cvik se u všech stupňů ZTV provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí...

ZZS1 - zkouška záchranného stopování 1. stupeň

21.04.2011 10:31
Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky. Popis zkoušky ZZS1 Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy....

ZZP2 - zkouška záchranných prací 2. stupeň

16.08.2011 15:29
Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá. Popis zkoušky ZZP2 Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není...

ZLP2 - zkouška lavinových prací 2. stupeň

16.08.2011 15:32
Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá. Popis zkoušky ZLP2 Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro...

ZVP2 - zkouška vodních prací 2. stupeň

16.08.2011 15:33
V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí být viditelně jeho přirozeným prostředím. Při dynamických cvicích (přinášení, vlečení) se výrazně hodnotí dychtivost a živost provedení. Při vyhledávání pachu...

ZTV2 - zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň

16.08.2011 15:36
Speciální cvik se provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá. Popis zkoušky ZTV2 Speciální cvik se u všech stupňů ZTV provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém...

ZZS2 - zkouška záchranného stopování 2. stupeň

16.08.2011 15:37
Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky. Popis zkoušky ZZS2 Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci...

ZZP3 - zkouška záchranných prací 3. stupeň

16.08.2011 15:41
Zkoušku ZZP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Mistrovství ČR ZP a Český pohár s kvalifikací pro toto mistrovství. Popis zkoušky ZZP3 Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém...

ZVP3 - zkouška vodních prací 3. stupeň

16.08.2011 15:43
Zkoušku ZVP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár vodních prací, který je přeborem ČR.ve vodních pracích. Popis zkoušky ZVP3 V záchranné činnosti při vodních pracích musí pes zřetelně prokazovat ochotu k práci ve vodě. Pohyb ve vodě a jízda ve člunu musí...

ZLP3 - zkouška lavinových prací 3. stupeň

16.08.2011 15:45
Zkoušku ZLP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár lavinových psů, který je přeborem ČR.v lavinových pracích. Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané...
www.bordera.webnode.cz