Mezinárodní zkušební řád IRO

Mezinárodní zkušební řád IPO-R je oficiálním předpisem kynologů z celého světa sdružených v mezinárodní organizaci IRO. Obsahuje sestavu 13 zkoušek, zahrnující výcvik všech směrů záchranářské činnosti ve dvou nebo třístupňovém provedení.

    Kromě prací v sutinách pobořených domů se i ve zkušebním řádu IPO-R jedná o vyhledávací práce v nepřístupných terénech, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopování. Pojetí tohoto zkušebního řádu je však výrazně sportovnějšího charakteru než oba další zkušební řády. Hlavní rozdíl od nich však netvoří obsah zkoušek, ale především způsob jejich provádění.

Zkušební řád jsem  zatím na internetu nenašel :-(

 

www.bordera.webnode.cz