ZZS2 - zkouška záchranného stopování 2. stupeň

16.08.2011 15:37


Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.
Popis zkoušky ZZS2
Základní podmínkou záchranného stopování

je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.
Stopu

může pes sledovat na stopovací šňůře nebo na volno, s postrojem libovolného typu nebo na obojku, vždy je však nutno, aby stopu sledoval s chutí, se zájmem a bez nejmenší známky donucení.
Označení předmětů a osoby

je dovoleno provést kteroukoli z poloh, malé předměty i aportováním a velký předmět i osobu vyštěkáním. Z těchto důvodů kombinace způsobů označení není na závadu. Způsob označení hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Pokud však pes při označení osoby na konci stopy neštěká, může obdržet max. známku uspokojivě.
Rozhodčí

je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.
Stopy

se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou. Obě stopy musí být kladeny dvěma různými osobami (jeden muž a jedna žena).
Osoba na stopě

leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Při první stopě leží volně na podložce, při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději v době uvedení psa k začátku stopy.
Předměty i osobu

je možno označit jakýmkoli povoleným způsobem, avšak agresivní chování u nalezené osoby znamená diskvalifikaci.
Neoznačení osoby

na konci stopy znamená celkové nesplnění discipliny.
První stopa se zvedá ve dne, druhá stopa po setmění..
1. stopa při zkoušce ZZS2:

2000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 4x lomená v pravém úhlu, s vyhledáním začátku stopy, který protíná vytyčený čtverec 10x10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec, překřížená vzápětí po položení druhou osobou ve 3 úsecích (nikoliv však ve čtverci na začátku a ne dříve než po prvním předmětu), stará 120 minut a pokrývající dva různorodé terény (zhruba jednou třetinou tvaru), např. osení-les, oranice-louka apod. Časový limit je 30 minut.
Bodový rozpis 1. stopy:

začátek stopy 10 bodů, úseky vč. lomů po 10 bodech, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.
2. stopa při zkoušce ZZS2:

1000 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem a sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 180 minut, přetínající veřejnou cestu a kladená bez ohledu na terén. Časový limit je 20 minut.
Bodový rozpis 2. stopy:

úseky vč. lomů po 20 bodech, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.
Bodové hodnocení zkoušky ZZS21 Vypracování 1. stopy 100 bodů
2 Vypracování 2. stopy 100 bodů
Speciální cviky celkem 200 bodů
Poslušnost 100 bodů
Zkouška ZZS2 celkem 300 bodů

www.bordera.webnode.cz