ZZS1 - zkouška záchranného stopování 1. stupeň

21.04.2011 10:31

Základní podmínkou záchranného stopování je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.
Popis zkoušky ZZS1
Základní podmínkou záchranného stopování

je nalezení osoby kladeče na konci stopy. Proto i bodová hodnota pro označení osoby je postavena tak, aby při nenalezení osoby pes nesplnil limit zkoušky.
Stopu

může pes sledovat na stopovací šňůře nebo na volno, s postrojem libovolného typu nebo na obojku, vždy je však nutno, aby stopu sledoval s chutí, se zájmem a bez nejmenší známky donucení.
Označení předmětů a osoby

je dovoleno provést kteroukoli z poloh, malé předměty i aportováním a velký předmět i osobu vyštěkáním. Z těchto důvodů kombinace způsobů označení není na závadu. Způsob označení hlásí psovod rozhodčímu před stopou. Pokud však pes při označení osoby na konci stopy neštěká, může obdržet max. známku uspokojivě.
Rozhodčí

je povinen stopování ukončit při ovlivňování psa vodítkem, povely, křičením, po předcházejícím napomenutí podmíněném srážkou bodů. Dále je stopa ukončena při malém zájmu psa a při opuštění trasy stopy na 20 kroků. Naproti tomu při vyčerpání časového limitu v posledním úseku je možno psa, který dále na stopě intenzívně pracuje, nechat dojít do konce.
Stopy

se mohou zvedat s minimální pauzou 2 hodiny mezi sebou. Obě stopy musí být kladeny dvěma různými osobami (jeden muž a jedna žena).
Osoba na stopě

leží zásadně tělem po směru stopy, na břiše a s obličejem ukrytým mezi pažemi. Při první stopě leží volně na podložce, při druhé je zahalena včetně hlavy ve vlastní pokrývce. Nesmí být zdálky vidět a pozici musí zaujmout nejpozději v době uvedení psa k začátku stopy.
Předměty i osobu

je možno označit jakýmkoli povoleným způsobem, avšak agresivní chování u nalezené osoby znamená diskvalifikaci.
Neoznačení osoby

na konci stopy znamená celkové nesplnění discipliny.
Obě stopy se při zkoušce ZZS1 vypracovávají ve dne.
1. stopa při zkoušce ZZS1:

1000 kroků dlouhá cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, 2x lomená (1x v pravém a 1x v ostrém úhlu), začátek stopy označen sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 60 min., přetínající polní cestu a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 20 minut.
Bodový rozpis 1. stopy:

úseky vč. lomů po 20 bodech, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.
2. stopa při zkoušce ZZS1:

500 kroků dlouhá praktická cizí stopa se 3 předměty do velikosti peněženky, s osobou kladeče na konci stopy, s označeným začátkem sáčkem s předmětem kladeče k nasumování, stará 120 min., kladená bez ohledu na terénní překážky a pokrývající dva různorodé terény (např. osení-les, oranice-louka apod.). Časový limit je 15 minut.
Bodový rozpis 2. stopy:

sledování stopy 60 bodů, předměty po 3 bodech, označení osoby 31 bod.
Bodové hodnocení zkoušky ZZS11 Vypracování 1. stopy                                                100 bodů
2 Vypracování 2. stopy                                                                                                100 bodů
Speciální cviky celkem                                                                                                200 bodů
  Poslušnost                                                                                                                 100 bodů
Zkouška ZZS1 celkem                                                                                                 300 bodů

www.bordera.webnode.cz