ZZP3 - zkouška záchranných prací 3. stupeň

16.08.2011 15:41


Zkoušku ZZP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Mistrovství ČR ZP a Český pohár s kvalifikací pro toto mistrovství.
Popis zkoušky ZZP3
Speciální cvik

se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Počty ukrytých osob

v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
Při nenalezení

některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Psovod

se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.
Nalezené úkryty

oznamuje vysílačkou a předává vedoucímu terénu.
Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.
Terény o rozměrech 100x200 kroků

jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).
Čtyři pohřešované osoby a dva vzorky lidského pachu

se nacházejí ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:4, 4:2, 1:5, 5:1, 0:6, 3:3). Ze čtyř hledaných osob se nacházejí 2 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 2 osoby 2-3 m nad úrovní terénu. Vzorky lidského pachu jsou umístěny jeden v hloubce 10 cm pod vrstvou suti a jeden v hloubce 1 m.
Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.
Zkoušku ZZP3

nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Mistrovství ČR ZP a Český pohár s kvalifikací pro toto mistrovství.
Bodové hodnocení zkoušky ZZP31 Vyhledání a označení každé osoby 6x 30 200 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou 2x 10 20 bodů
Speciální cviky celkem 200 bodů
Poslušnost 100 bodů
Zkouška ZZP3 celkem 300 bodů

www.bordera.webnode.cz