ZZP2 - zkouška záchranných prací 2. stupeň

16.08.2011 15:29


Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Popis zkoušky ZZP2
Speciální cvik

se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Počty ukrytých osob

v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
Při nenalezení

některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Psovod

se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.
Nalezené úkryty

oznamuje vysílačkou a předává vedoucímu terénu.
Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.
Terény o rozměrech 100x150 kroků

jsou v neimitovaném prostředí a prohledávají se jeden jako denní a jeden jako noční práce. V terénu se ozývají nárazové hluky (sirény, kompresory apod.).
Pět pohřešovaných osob

se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Z pěti hledaných osob se nacházejí 4 osoby 1-2 m pod úrovní terénu a 1 osoba asi 2 m nad úrovní terénu.
Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 30 minut.
Bodové hodnocení zkoušky ZZP21 Vyhledání a označení každé osoby 5x 40 200 bodů
Speciální cviky celkem 200 bodů
Poslušnost 100 bodů
Zkouška ZZP2 celkem 300 bodů

www.bordera.webnode.cz