ZZP1 - zkouška záchranných prací 1. stupeň

21.04.2011 10:16

Speciální cvik se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Popis zkoušky ZZP1
Speciální cvik

se u všech stupňů ZZP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Počty ukrytých osob

v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu.
Minimální vzdálenost

mezi použitými úkryty je 20 kroků.
Při nenalezení

některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Psovod

se pohybuje terénem podle vlastní volby a pokynů rozhodčího. Pro práci v noci nebo v temných prostorách je vybaven čelovou svítilnou umístěnou na přilbě. Ruční svítilna není dovolena.
Nalezené úkryty

oznamuje vysílačkou a předává vedoucímu terénu.
Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.
Terény o rozměrech 100x100 kroků

mohou být v imitovaném prostředí a prohledávají se oba ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.
Tři pohřešované osoby

se nacházejí do 1 m pod úrovní terénu ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).
Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.
Bodové hodnocení zkoušky ZZP11 Vyhledání a označení každé osoby 3x (30+30) 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou  ..........................................................2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem ............................................................................................................... 200 bodů
  Poslušnos  ..........................................................................................................................................100 bodů
  Zkouška ZZP1 celkem ..................................................................................................................300 bodů

www.bordera.webnode.cz