ZTV2 - zkouška terénního vyhledávání 2. stupeň

16.08.2011 15:36


Speciální cvik se provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Popis zkoušky ZTV2
Speciální cvik

se u všech stupňů ZTV provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Počty ukrytých osob

v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
Při nenalezení

některé osoby není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Psovod

se pohybuje terénem podle osy postupu stanovené rozhodčím a vysílá psa k prohledávání. Pro práci v noci je vybaven čelovou svítilnou, ruční svítilna není dovolena. Nalezení osob oznamuje vysílačkou a předává je vedoucímu terénu.
Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.
Terény s velmi obtížně prostupným porostem

(strže, rokle, maliní) o rozměrech 100x200 kroků musí mít zřetelně vyznačeny hranice (cesta, značky, páska, v noci světelné body). Prohledávání se provádí dvakrát, jednou ve dne a jednou po setmění.
Pět pohřešovaných osob

se nachází ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5). Hledané osoby jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (3 osoby leží v úrovni terénu, 2 jsou umístěny asi 2 m nad terénem).
Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 30 minut. Přestávka mezi oběma speciály je pevně stanovena na 30 minut.
Bodové hodnocení zkoušky ZTV21 Vyhledání a označení každé osoby v terénu 5x 40 200 bodů
Speciální cviky celkem 200 bodů
Poslušnost 100 bodů
Zkouška ZTV2 celkem 300 bodů

www.bordera.webnode.cz