ZTV1 - zkouška terénního vyhledávání 1. stupeň

21.04.2011 10:28

Speciální cvik se provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Popis zkoušky ZTV1
Speciální cvik

se u všech stupňů ZTV provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes osoby nalézá.
Počty ukrytých osob

v terénu nejsou psovodům známy. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
Při nenalezení

některé osoby není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Psovod

se pohybuje terénem podle osy postupu stanovené rozhodčím a vysílá psa k prohledávání. Pro práci v noci je vybaven čelovou svítilnou, ruční svítilna není dovolena. Nalezení osob oznamuje vysílačkou a předává je vedoucímu terénu.
Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo v temných prostorách má na krku světelný zdroj.
Terény o rozměrech 100x100 kroků

jsou v přírodním prostředí a oba se prohledávají ve dne. V terénu je volně poházeno několik rušivých předmětů s lidským pachem.
Tři pohřešované osoby

jsou umístěny tak, aby nebyly zjistitelné zrakem (dvě osoby leží v úrovni terénu, jedna je umístěna asi 2 m nad terénem), v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3).
Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.
Bodové hodnocení zkoušky ZTV11 Vyhledání a označení každé osoby v terénu 3x (30+30) 180 bodů
2 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou                                                            2x 10 20 bodů
Speciální cviky celkem                                                                                                      200 bodů
Poslušnost                                                                                                                         100 bodů
Zkouška ZTV1 celkem                                                                                                        300 bodů

www.bordera.webnode.cz