ZLP2 - zkouška lavinových prací 2. stupeň

16.08.2011 15:32


Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.
Popis zkoušky ZLP2
Speciální cvik

se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.
Hranice prostoru

jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem.
Psovod přijíždí k terénu

po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě lyží) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby.
Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách, a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo při snížené viditelnosti má na krku světelný zdroj.
Nalezené úkryty

oznamuje psovod vysílačkou, označuje místa nálezu a předává je vedoucímu terénu. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
Při nenalezení

některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Pomocníci

se v terénu pohybují buď na lyžích nebo na sněžnicích.
Terény o rozměrech 100x150 kroků

z nichž jeden je svažitý, musí být překříženy několika lyžaři. Jedno prohledání se provádí ve dne a jedno v noci.
Tři pohřešované osoby a dva batohy

se nacházejí ve dvou terénech v neurčeném poměru (2:3, 3:2, 1:4, 4:1, 0:5).
Hledané osoby

jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 50 cm.
Hledané předměty (batoh, krosna)

musí být pod úrovní terénu, lehce zahrnuty sněhem a obsahovat dostatek lidského pachu hledaných osob.
Časový limit

pro jedno prohledání terénu je 25 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 30 minut.
Sněhová pokrývka

terénu je vyžadována v souvislé ploše min. 40 cm.
Bodové hodnocení zkoušky ZLP21 Vyhledání a označení každé osoby a batohu 5x 40 200 bodů
Speciální cviky celkem 200 bodů
Poslušnost 100 bodů
Zkouška ZLP2 celkem 300 bodů

www.bordera.webnode.cz