ZLP1 - zkouška lavinových prací 1. stupeň

21.04.2011 10:21

Speciální cvik se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.
Popis zkoušky ZLP1
Speciální cvik

se u všech stupňů ZLP provádí dvakrát, vždy s různými osobami a různými terény. Pro hodnocení není důležité, v jakém pořadí pes hledané subjekty nalézá.
Hranice prostoru

jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty pohřešovaných osob i předmětů nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem.
Psovod přijíždí k terénu

po určené příchozí trase na lyžích (pes ve stopě lyží) a pokud je vybaven sněžnicemi, může se při prohledávání terénu pohybovat za psem na lyžích nebo na sněžnicích podle vlastní volby.
Pes

může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce, příp. v ochranných návlecích na nohách, a může mít rolničku. Pro práci v noci nebo při snížené viditelnosti má na krku světelný zdroj.
Nalezené úkryty

oznamuje psovod vysílačkou, označuje místa nálezu a předává je vedoucímu terénu. Za účasti psovoda se vyprošťuje až poslední nalezená osoba ve druhém terénu. Minimální vzdálenost mezi použitými úkryty je 20 kroků.
Při nenalezení

některé osoby, batohu nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna, pes obdrží bez ohledu na získané body známku nedostatečně.
Pomocníci

se v terénu pohybují buď na lyžích nebo na sněžnicích.
Terény o rozměrech

100x100 kroků musí být částečně překříženy několika lyžaři a oba se prohledávají ve dne.
Tři pohřešované osoby a dva předměty

se nacházejí ve dvou různých terénech v neurčeném poměru (2:1, 1:2, 0:3) + předměty.
Hledané osoby

jsou umístěny tak, aby úkryty nebyly zjistitelné zrakem, pod úrovní terénu v hloubce asi 30 cm.
Hledané předměty

musí obsahovat dostatek lidského pachu některé z hledaných osob (čepice, rukavice) a aby nebyly viditelné, jsou umístěny v prohlubeninách, ev. lehce zahrnuty sněhem. Není stanoveno, ve kterém z obou terénů mají být umístěny a nemusí být oba v jednom.

Časový limit
pro jedno prohledání terénu je 20 minut. Min. přestávka na odpočinek mezi oběma speciály je 60 minut.
Sněhová pokrývka terénu
je vyžadována v souvislé ploše min. 20 cm.

Bodové hodnocení zkoušky ZLP11 Vyhledání a označení každé osoby 3x (20+20) 120 bodů
2 Nalezení předmětů ...........................................................................................................2x 30 60 bodů
3 Souhra, jistota psovoda, práce s vysílačkou ..........................................................2x 10 20 bodů
  Speciální cviky celkem ...............................................................................................................200 bodů
  Poslušnost ........................................................................................................................................100 bodů
  Zkouška ZLP1 celkem .................................................................................................................300 bodů


www.bordera.webnode.cz