Výstavní zkratky

20.04.2011 17:59

Výběr některých výstavních zkratek s kterými se můžete setkat na našich výstavách..
BIG-Best in Group,vítěz skupiny (vžitá zkratka)
BOG - Best of Group, vítěz skupiny
BIS - Best ni Show, nejlepší jedinec výstavy
BOB - Best of Breed, vítěz plemene
BOD - Best of Day, vítěz výstavního dne
CAC - Certificat ďAptitude au Championat, čekatelství na národní titul šampiona krásy
CACIB - Certificat ďAptitude au Championat International de Beauté, čekatelství mezinárodního titulu šampiona krásy-Interšampion
GCH - Grand šampion, lze získat jen ve třídě šampionů
CAJC - čekatelství na národní titul „Šampion krásy mladých“
ICH - Interšampion, Mezinárodní šampion krásy, nejvyšší šampionský titul přiznávaný FCI
JBOB - Junior Best of Breed, vítěz plemene mladých
JBIS - vítěz Best in Show mladých, také Junior BIS, o titul soutěží vítězové JBOG
JBOG - vítěz skupiny FCI mladých, Junior Best of Group nebo Junior BOG, soutěží nejlepší jedinci plemene mladých
JCH - Český junior šampion
JH - junior handling, soutěž mladých vystavovatelů
SH - senior handling, soutěž dospělých vystavovatelů
r.CAC - jedincům ohodnocených známkou „výborný 2“, může rozhodčí udělit res.CAC r.CACIB - druhé místo za CACIB. U res.CAC a res.CACIB, pokud má jedinec přiznán titul Nár. nebo Mezinár.šampion, bude druhým jedincům s r.CAC a r.CACIB přiznán FCI jako CAC a CACIB.

www.bordera.webnode.cz