Podmínky účasti psa na zkoušce Národního zkušebního řád

20.04.2011 08:50

Vstupní zkouška - ZZZ
dosažený věk 12 měsíců


Základní zkoušky - ZZP1, ZTV1, ZZS1, ZLP1, ZVP1
složená zkouška ZZZ


Vyšší zkoušky - ZZP2, ZTV2, ZZS2, ZLP2, ZVP2
složená příslušná zkouška 1. stupně


Speciální zkoušky - ZZP(C), ZTV(C), ZLP(C), ZVP(C), ZZL
složená příslušná zkouška 2. stupně


Vrcholové zkoušky - ZZP3, ZVP3, ZLP3
složená příslušná zkouška 2. stupně


Zkouška pohotovostní jednotky - ZPJ
složená některá zkouška stupně C


Další požadavky na psy


Agresivita psa

Projeví-li pes kdykoli v průběhu akce agresivitu vůči jinému psovi, psovodovi či jiné osobě, je rozhodčí povinen jej ihned vyloučit. Stupeň agresivity, která opravňuje k vyloučení, a určení viníka v případě napadení je zcela v kompetenci rozhodčího. Diskvalifikace psa musí být zaznamenána v dokumentaci akce.


Bázlivost psa nebo nechuť k práci

Při projevech bázlivosti psa bez ohledu na její důvody je rozhodčí povinen jeho práci ukončit. Stejně tak v situaci, kdy psovod psa křičením nebo množstvím povelů k výkonům nutí, přestože pes k této činnosti projevuje výraznou nechuť.


Ochrana psů

Pokud pes kulhá nebo se zraní, je rozhodčí povinen rovněž jeho práci ukončit. Při speciálních cvicích mají psi dovoleno při pohybu terénem použití botiček na tlapkách, ochranných deček kryjících tělo a světelných zdrojů na obojcích pro bezpečnou orientaci v temných prostorách a při nočních pracích. Psovodi jsou pro speciální cviky povinně vybaveni bederními ledvinami s lahvemi na vodu, kterou mohou.svým psům během výkonu kdykoli dle vlastní úvahy poskytovat.

 

www.bordera.webnode.cz